Resultatrapport
Lunner Motorsport
984199082
Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode Akkumulert
 
Driftsinntekter

3100 
Kiosksalg

125 557,20

125 557,20

3123 
Sponsorinntekt, avgiftsfri

24 500,00

24 500,00

3211 
Andre salg klubben

1 682,00

1 682,00

3250 
Inntekter LØP

239 866,00

239 866,00

3400 
Offentlige tilskudd

170 065,00

170 065,00

3410 
Ung Hadeland Inntekter

146 689,28

146 689,28

3420 
OKristensen Bingo

82 945,96

82 945,96

3430 
Grasrotandel Nosk Tipping

55 257,52

55 257,52

3600 
Leieinntekter Oslo MK

59 500,00

59 500,00

3630 
Leieinntekt Bane

2 500,00

2 500,00

3650 
Transponder utleie

30 050,00

30 050,00

3900 
Andre driftsrelaterte inntekter

713,00

713,00

3920 
Medlemskontingenter

94 800,00

94 800,00

3930 
Treningsavgifter

207 684,00

207 684,00

1 241 809,96

1 241 809,96

Driftskostnader

4300 
Innkjøp Kioskvarer

-98 582,87

-98 582,87

4310 
Innkjøp forbruksvarer

-3 949,96

-3 949,96

4313 
Innkjøp maskiner og Div Utstyr

-230 165,00

-230 165,00

4800 
Lag NM Utgifter

-28 987,00

-28 987,00

4810 
Klubbkvelder /møter

-6 300,00

-6 300,00

4830 
Treningsutgifter

-31 775,00

-31 775,00

4840 
Utgifter Ung Hadeland

-83 539,92

-83 539,92

4850 
Stevneutgifter

-115 508,00

-115 508,00

4870 
Utgifter Utleiesykler

-3 059,94

-3 059,94

4880 
Om reguleringskostnader

76 097,50

76 097,50

6300 
Leie lokaler

-3 771,00

-3 771,00

6320 
Renovasjon /kloakk

-24 395,00

-24 395,00

6340 
Strøm

-84 778,65

-84 778,65

6360 
Renhold

-10 400,00

-10 400,00

6370 
Bank Terminalutgifter

-8 220,61

-8 220,61

6570 
Arbeidsklær og verneutstyr

-37 687,50

-37 687,50

6600 
Repp/vedlikehold Bygninger

-24 111,59

-24 111,59

6620 
Repp/vedlikehold Maskiner

-77 352,31

-77 352,31

6690 
Repp/vedlikehold Bane

-82 938,99

-82 938,99

6710 
Bistand Alegget

-879,20

-879,20

6720 
Bistand Kiosk

-31 500,00

-31 500,00

6740 
Utgiftsdekning styret

-55 131,52

-55 131,52

6770 
Kurs Medlemmer

-5 774,00

-5 774,00

6810 
Datakostnad

-24 652,28

-24 652,28

6820 
Trykksaker

-3 425,00

-3 425,00

7000 
Drivstoff

-73 830,44

-73 830,44

7140 
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

-3 625,00

-3 625,00

7323 
Messer/Utstillinger

-26 614,00

-26 614,00

7395 
Øreavrunding

-0,28

-0,28

7410 
Kontingent NMF

-31 578,03

-31 578,03

7440 
Tilskudd egne utøvere

-49 800,00

-49 800,00

7500 
Forsikringspremier

-44 162,00

-44 162,00

7740 
Diverse utgifter uten konto

-3 251,34

-3 251,34

7770 
Bank og kortgebyrer

-4 545,96

-4 545,96

7790 
Annen kostnad

-2 515,20

-2 515,20

-1 240 710,09

-1 240 710,09

Driftsresultat

1 099,87

1 099,87

Finansielle poster

8070 
Annen finansinntekt

229,35

229,35

8150 
Rentekostnader kredittinstitusjoner

-248,24

-248,24

8179 
Annen finanskostnad

-4 831,60

-4 831,60

-4 850,49

-4 850,49

Ordinært resultat før skatt

-3 750,62

-3 750,62

Ordinært resultat

-3 750,62

-3 750,62

Årsresultat

-3 750,62

-3 750,62

Overføringer

8960 
Overføringer annen egenkapital

198 001,47

198 001,47

 

Utskrevet av Lise Storsveen 10.02.2020 09.19.41 Visma eAccounting