Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Klubbhåndboka er laget av styret.
Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøver, foreldre, og styret i vår klubb.
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i Lunner, hvem vi er og hvilken målgruppe vi er til for.