Styret

Styret i Lunner Motorsport består i 2018 av:

Formann: Daniel Røed
Nestleder: Arild Sande
Kasserer: Lise Storsveen
Sekretær: Ketil Blomseth
Styremedlem: Henriette Bredesen
Styremedlem: Kenneth Iversen
Styremedlem: Hans-Petter Engstrøm
Varamedlem / Kioskansvar: Inger Lise Blyverket
Varamedlem / Webansvarlig / Medlemsansvarlig: Simen Mindrebøe
Varamedlem / Enduro: Mette Nyberg
Varamedlem / Barneidrettsutvalg: Trine Marie Brekken
Varamedlem / Baneansvarlig: Petter Bredesen
Ungdomsrepresentant: Henrik Timar Nilsen

Har du noen spørsmål eller saker du ønsker skal tas opp i styret, send oss en e-post på post@lums.no