Styret

Styret i Lunner Motorsport består av:

Formann: Daniel Røed
Nestleder: Arild Sande
Kasserer: Ketil Blomseth
Sekretær: Kenneth Iversen
Styremedlem: Henriette Bredesen
Styremedlem: Petter Bredesen
Varamedlem: Inger Lise Blyverket
Varamedlem: Simen Mindrebøe
Varamedlem: Hugo Roterud

Har du noen spørsmål eller saker du ønsker skal tas opp i styret, send oss en e-post på post@lums.no