Styret

Styret i Lunner Motorsport består av:

Formann: Hans-Petter Engstrøm (på valg 2017)
Nestleder: Arild Sande
Kasserer: Ketil Blomseth (på valg 2017)
Sekretær: Kenneth Iversen
Styremedlem: Henriette Bredesen
Styremedlem: Petter Bredesen
Varamedlem: Inger Lise Blyverket
Varamedlem: Simen Mindrebøe