NMF – Visjon og IPD

NMF sitt idrettspolitiske dokument (IPD) er en langtidsplan og vedtas av forbundstinget i henhold til forbundets lover, § 13, punkt 8, og denne versjonen løper fram til 2021.

Kapittel 10 er mest interessant for oss som klubb, dette kapittelet omhandler idrettsanlegg og teknologi. Introduksjonen til kapittelet er som følger:
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for idrettsaktiviteten, og helt sentralt i strategien for rekruttering, gode arrangementer, og kostnadseffektiv drift. Behov og anleggsdekning har store ulikheter ulike steder i landet avhengig av idrettsgren. Særlig har høyfartsgrener som motorsykkel og båtsport dårlig dekning. Støykonsekvenser er vår største utfordring får å etablere våre idrettsanlegg i nærhet til befolkning. Kommunale planprosesser er lange og krevende. I mange kommuner er også etterslepet av spillemidler stort. Elektrifisering gir oss en ny mulighet for etableringer i bystrøk. Elektrifisering i kombinasjon med nærmiljøanlegg og barneidrett kan ha stort potensial. Potensialet i radiostyrt motorsport er trolig også stort. Satsing på sambruk av anlegg med andre idrettsgrener, eller utvikling av flerbruksanlegg er også en viktig vekststrategi for å øke antallet ”idrettsflater”.

Les med om idrettsanlegg og resten av det idrettspolitiske dokumentet her.

Klikk her for å se filmen for Motorsportglede til folket

nmf Idrettspolitiske dokument