Protokoll for årsmøte 2016

Det var i går duket for årsmøtet 2016, og vi var tilsammen 19 stemmeberettigende, en økning fra fjoråret, men ellers et veldig labert oppmøte som er trist da dette er en gylden mulighet til å ta opp saker og ønsker for hvordan klubben skal styres og formes videre. Det er blitt litt utskifting i styret, og nye poster er satt. Ellers var vi heldige og fikk med Arild Sande som nestleder for to nye år, noe som slett ikke var noen selvfølge! Vi er veldig glade for det, og ser frem til at den nye reguleringen blir klar slik at vi kan begynne å bygge om og gjøre i stand en enduroløype igjen.

Høydepunktene finner du i dokumentet protokoll for årsmøte 2016.

Håper på flere møtende til neste år!