Ref mediasak hva angår Vegvesenet og Lunner Motorsport

Det har vært knyttet usikkerhet til videre drift av banen etter saken om Vegvesenet vs. Lunner Motorsport kom ut.
Vi ønsker å berolige alle utøvere, både medlemmer og ikke medlemmer med at vi vil holde åpent som normalt inntil videre.
Vi har fått en midlertidig dispensasjon fra kommunen om videre drift, og det vil ikke være fare for nedleggelse med det første.
Forhåpentligvis vil vi snart ha ny reguleringsplan på plass slik at vi kan utvide området vårt.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med noen i styret.

mvh
Styret
Lunner Motorsport

Tusen takk!

Vi ønsker å rette en stor takk til ABB som har sponset oss med 10 000,- til ferdigstillelse av endurobanen!
Dette har vært en kostbar, lang og krevende prosess for oss, men vi begynner å se lyset i tunnelen her. Håpet er å få igang aktiviteten over nyåret.