Oppdaterte retningslinjer

 • Ingen aktivitet (herunder dugnad) er tillatt med mindre man er 100 % sikker på at myndighetenes retningslinjer kan følges. Forsiktighetsprinsippet er til enhver tid gjeldene.
 • Personer under 20 år er fritatt fra avstandsbegrensningene. Andre (med unntak av husstandsmedlemmer) skal fortsatt holde 1 meters avstand.
 • Treningsgrupper kan max bestå av 20 personer. Dersom det er flere treningsgrupper, skal disse gruppene ikke ha noe samrøre med hverandre under treningen. Gruppene skal skilles på en slik måte at de plassert godt fra hverandre. Antall skal ikke overstige 200 personer.
 • Personer med symptomer på COVID- 19 eller personer i karantene kan ikke delta.
 • Utleie av sykler tillates, men på grunn av smittevernreglene skal sykler være rengjort før sykkel igjen skal kunne leies ut.
 • Så lenge smittevernreglene følges, kan utstyr, verktøy eller liknende benyttes av andre personer. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten kan man desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.
 • Vaskeplass, utendørs vannkraner, varmestue, kiosk må hensyn ta de alminnelige smittevernregler. Garderober er ikke tillat å bruke
 • Betaling av trening er med vipps eller kort. Helst unngå kontanter.
 • Barn/ungdom anbefales å følges opp av husstandsmedlemmer.
 • Hustandsmedlemmer hjelper til ved havari av sykkel og skade før man trenger ekstra hjelp.
 • Ved skade så bruke smittevern utstyr.

Lag NM 2020

Det er i år Eidskog MCK som skal avholde Lag NM, og det er planlagt 12. – 13. september. Er du interessert i å stille på et lag for Lunner, ta kontakt med Simen på smindreboe@gmail.com.

Ang uttak for de forskjellige lagene er det litt usikkert hvilken metode som vil bli brukt for i år da dette blir en sesong med svært få løp å se på. Først må vi få en oversikt over alle som ønsker å kjøre, for deretter å se på hvordan lagene skal settes sammen. Er du interessert, ikke nøl med å ta kontakt! Dette er et arrangement for utøvere over 13 år med alle ferdigheter og handler mest av alt om samhold og hygge internt i klubben.

Starter gjenåpning

Det skjer flere ting i klubben om dagen, og det er planlagt innføring av normale åpningstider fra søndagen om en uke. 

Litt oppdateringer på hva som skjer fremover:

Dugnad 17. juni – det blir servert mat og drikke til deltakere.

Åpen endurotrening med trener torsdager kl 18:00 – 20:30. Starter opp den 18. juni. Dette er et spennende nytt tilbud vi har til alle, og håper mange ønsker å benytte seg av dette. Prisen er normal treningsavgift pluss 100,- til treneren.

Vi arrangerer prøvekjøring for barn 22. juni – kjenner du noen som kunne tenke seg å prøve, be de ta kontakt! Førstemann til mølla og maks 20 pers.

Klubbløp setter vi i gang tirsdag 23. juni. Innsjekk fra 17:30.

Banen åpner igjen!

Åpen endurotrening med trener torsdager kl 18:00-20:30. Dette er et spennende nytt konsept vi prøver oss på, og er et tilbud for alle, også ikke-medlemmer. Vi håper mange ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Prisen er 100,- ekstra som går til treneren.
Starter opp den 18. juni.

Åpen trening for alle fra søndag 21. juni kl 10-12 for 50/65 og fra kl 12-16 for store. Barnebanen er åpen for barn fra 12-16.

Retningslinjer rundt trening

Banen blir åpent kun for lisensierte medlemmer* i Lunner Motorsport. Alle må følge disse retningslinjene. Blir det ikke fulgt så blir all trening stoppet og personer kan bli utvist. All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte mellom klubbens medlemmer.

*En utøver kan kun være lisensiert utøver i én klubb. Man kan være medlem i flere klubber, men kun en klubb som lisensiert medlem. Dette er klubben du kan kjøre Lag NM for. Ved melding av overgang er det en karantenetid satt av NMF på tre måneder fra overgangssøknaden er betalt og godkjent av begge de involverte klubber.

Lunner motorsport sine retningslinjer som skal følges ved trening.

Retningslinjer er datert 06.05.2020. Gjelder fra 07.05.2020

MX banen blir åpent kun for lisensierte medlemmer (ikke støttemedlem). Endurobanen blir åpent for lisensierte og støttemedlemmer med påmelding. Alle må følge disse retningslinjer. All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte mellom klubbens medlemmer.

 • Alle som kommer på banen/medlem må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer.
 • Det skal til enhver tid være en (1) meters avstand mellom alle personer, med unntak av husstandsmedlemmer.
 • En gruppe kan bestå av maks 50 personer, hvor alle må holde en meters avstand.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste og nedsatt allmenntilstand skal ikke delta.
 • Det er ikke tillat å låne bort utstyr, verktøy, eller liknende.
 • Det er ikke tillat å ha ansvar for andres barn i denne perioden.
 • Barn/ungdom skal følges opp av husstandsmedlemmer, og disse må ha medlemskap i NMF tilsluttet klubb i henhold til gjeldende regelverk.
 • Garderobe, klubbhus, vaskeplass, toaletter og varmestue er stengt
 • Utendørs vannkraner og kiosk er åpent. Kiosken med eget retningslinjer.
 • Innsjekk er kun for påmeldte og betales kun med Vipps 537048 100 kr. Hvis betalingen til aktivitetsleder før trening starter.
 • Aktivitetsleder skal ha på vest og må ta på smittevern utstyr ved skade eller annen hjelp på banen. (Briller,hansker og munnbind) Antibac skal være tilgjengelig. Hustandsmedlem hjelper til først ved havari og skade.

Kjøreliste legges ut på Lunner Motorsport Intern.

Hilsen styret.