Åpningstider

Ordinære treningstider MX banen

Se forside og Facebook for avvik på ordinære åpningstider.

Mandag : 1800 – 2000
Lukket klubbtrening – barnekjøring. Aldersgruppe: 5-12år.

Tirsdag : 1800 – 2100
Lukket klubbtrening – Lunner Motocrossteam

Onsdag : 1800 – 2100
Åpen trening – stor bane. Første 30 minutter av timen er beregnet for 65 og 85, siste 30 minuttene i timen er beregnet for høyere kubikk.
Barnebane – åpen.

Torsdag: Stengt

Fredag : Stengt

Lørdag : Stengt

Søndag : 1100 – 1500
Åpen trening – stor bane. Første 30 minutter av timen er beregnet for 65 og 85, siste 30 minuttene i timen er beregnet for høyere kubikk.
Barnebane – åpen.


Enduro

For enduro, så gjelder trening til samme tider som ”Åpen trening”. HUSK – at de som skal kjøre enduroløype, må gi beskjed til vakta i kiosken, notere navn og eventuelt telefonnummer på liste, grunnet sikkerhet.


Banen stenges innimellom grunnet dårlige kjøreforhold eller når det er lukkede arrangementer. Følg derfor med på hjemmesiden, eller ring hvis du er usikker på om den er oppe. All trening på ovenstående dager skal organiseres etter de regler styret i LUMS har vedtatt for denne aktiviteten/gruppen. All trening/aktiviteter utenom dette, tillates ikke. Styret kan tillate treninger på andre tidspunkter/dager – i forbindelse med helligdager og ferie. Gruppene i klubben får etter avtale med styret/baneansvarlig, disponere deler av banen på de dagene de er tildelt og i periodene da banen er stengt for vanlig trening. Det kan søkes styret i LUMS, for de utøverne som kjører aktivt (NM og NC-cup), om leie av banen på dagtid.Styret står ellers fritt til utleie av anlegget til andre forespørsler, utenom klubbens medlemmer.