Innkalling til årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Lunner motorsport. 

Årsmøtet avholdes 24.3.2021 på Skytterhuset på Lunner motorsport eller på teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9.3.21 til post@lums.no.