Batterifabrikk på Stryken

Lunner Motorsport har vært i kontakt med Lunner Kommune vedrørende den nye plan for en fabrikk for batterier ved Stryken. Ut fra den info vi har fått er en evt plan helt i startfasen og videre fremdrift vil være avhengig av at Stryken blir valgt foran en av de 100 andre lokasjoner som er aktuelle. Inntil videre avklaring av planene kan vi i styret i Lunner Motorsport ikke se at dette foreløpig vil ha noen innvirkning på det området vi leier eller den videre drift av Lunner Motorsport i nær fremtid. Styret i LUMS vil selvsagt være i nær kontakt med kommunen i tiden fremover og komme tilbake til våre medlemmer om det skjer noen endringer i planene.

Styret