Retningslinjer rundt trening

Banen blir åpent kun for lisensierte medlemmer* i Lunner Motorsport. Alle må følge disse retningslinjene. Blir det ikke fulgt så blir all trening stoppet og personer kan bli utvist. All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte mellom klubbens medlemmer.

*En utøver kan kun være lisensiert utøver i én klubb. Man kan være medlem i flere klubber, men kun en klubb som lisensiert medlem. Dette er klubben du kan kjøre Lag NM for. Ved melding av overgang er det en karantenetid satt av NMF på tre måneder fra overgangssøknaden er betalt og godkjent av begge de involverte klubber.

Lunner motorsport sine retningslinjer som skal følges ved trening.

Retningslinjer er datert 06.05.2020. Gjelder fra 07.05.2020

MX banen blir åpent kun for lisensierte medlemmer (ikke støttemedlem). Endurobanen blir åpent for lisensierte og støttemedlemmer med påmelding. Alle må følge disse retningslinjer. All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte mellom klubbens medlemmer.

 • Alle som kommer på banen/medlem må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer.
 • Det skal til enhver tid være en (1) meters avstand mellom alle personer, med unntak av husstandsmedlemmer.
 • En gruppe kan bestå av maks 50 personer, hvor alle må holde en meters avstand.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste og nedsatt allmenntilstand skal ikke delta.
 • Det er ikke tillat å låne bort utstyr, verktøy, eller liknende.
 • Det er ikke tillat å ha ansvar for andres barn i denne perioden.
 • Barn/ungdom skal følges opp av husstandsmedlemmer, og disse må ha medlemskap i NMF tilsluttet klubb i henhold til gjeldende regelverk.
 • Garderobe, klubbhus, vaskeplass, toaletter og varmestue er stengt
 • Utendørs vannkraner og kiosk er åpent. Kiosken med eget retningslinjer.
 • Innsjekk er kun for påmeldte og betales kun med Vipps 537048 100 kr. Hvis betalingen til aktivitetsleder før trening starter.
 • Aktivitetsleder skal ha på vest og må ta på smittevern utstyr ved skade eller annen hjelp på banen. (Briller,hansker og munnbind) Antibac skal være tilgjengelig. Hustandsmedlem hjelper til først ved havari og skade.

Kjøreliste legges ut på Lunner Motorsport Intern.

Hilsen styret.