Innkalling til årsmøte i Lunner Motorsport 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Lunner Motorsport.
Årsmøtet avholdes 11 mars 2020 kl 1830 på Skytterlagets hus
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25/2-2020 til post@lums.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lunner Motorsport i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lunner Motorsport. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lunner Motorsports lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Lunner Motorsport kontaktes på post@lums.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Lunner Motorsport