Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling LUMS årsmøte 2019
Når: Onsdag 13. mars kl. 18:30
Hvor: Skytterhuset, nedenfor banen

Forslag til saker til årsmøtet må sendes til styret senest 27. februar via post@lums.no.

Sakliste og Sakspapirer for årsmøtet 2019
Årsberetning Lunner Motorsport 2018

For å være stemmeberettiget ved årsmøtet må du være fylt 15 år, vært medlem i minumum 1 måned og ha betalt medlemskap for 2019.
Medlemskontingent for 2019 er sendt ut. Ta kontakt hvis du ikke har fått faktura.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Infomøte med matservering etter årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

med vennlig hilsen
Styret