Tusen takk!

Vi ønsker å rette en stor takk til ABB som har sponset oss med 10 000,- til ferdigstillelse av endurobanen!
Dette har vært en kostbar, lang og krevende prosess for oss, men vi begynner å se lyset i tunnelen her. Håpet er å få igang aktiviteten over nyåret.