Dugnad

Vi innkaller til dugnad Lørdag 10. november fra kl. 10.00

Oppgaver
Rydde i containere
Sette inn stålgjerder
Div rydding ute og inne
Tømme vanntank til vasking og demontere pumpe
Div rydding rundt banen
++++