Funksjonærmøte tirsdag 18/09

Funksjonærmøte på tirsdag kl 19:00.
Alle som har en oppgave under Lag NM bes komme, så vi får tatt en gjennomgang.