Årsmøte 2018

I går ble det avholdt årsmøte for Lunner Motorsport og det ble stemt inn nytt styre, gått gjennom og godkjent regnskap og budsjett. Det var ingen innkommende saker, så møtet gikk relativt raskt og rolig for seg.
Etter det offisielle årsmøtet ble det en liten «annet» hvor det ble diskutert litt hva som skal til for at klubben tar enda et steg videre.
Ansvarsfordeling og eierskap til klubben ble et tema som må tas videre, både for å få folk til å komme på dugnader og være mer aktive i alt som skjer rundt arrangementer.
Rekruttering var også et sentralt tema for hva vi må bli bedre på, og det må jobbes aktivt med dette fremover for å få rekrutteringen tilbake på nivået vi tidligere hadde. Vi har fått en god mulighet til å rekruttere gjennom prøvekjøring på Ullevaal Extreme, her må vi få til noe kult.

Nye inn i styret er Lise Storsveen, Kasserer, Trine Marie Brekken, Varamedlem med ansvar for Barneidrettsutvalget og Henrik Timar Nilsen som er vår nye ungdomsrepresentant!
Nye «gamle» som er kommer tilbake er Hans-Petter Engstrøm som styremedlem og Mette Nyberg som varamedlem med ansvar for enduro.
Styret i sin helhet kan du se her.

Takk for godt møte!