Dugnad for Østlandscupen

Det blir dugnad tirsdag, onsdag og torsdag for klargjøring til Østlandscupen.

Arbeidsliste:

Klippe gress foran kiosk og på publikums område.
Klippe gress mellom banene
Klargjøre banemarkering (male pinner)
Kontroll av flagg
Rydde 2 etasje
Tømme søppel kasser
Plukke søppel
Klargjøre startgrind.
Rep. gjerde mot banedepo.
Sette ut gjerder
Plukke stein
Klargjøre vaskeplass, rep.
Sette ut henger for tidtaking i banedepo
Kappe trær.

Fint hvis noen kan ta med Ryddesag, Motorsag,
Bateridrill

Vi starter fra kl. 17.00