Dugnad for Østlandscupen

Det blir dugnad tirsdag, onsdag og torsdag for klargjøring til Østlandscupen.

Arbeidsliste:

Klippe gress foran kiosk og på publikums område.
Klippe gress mellom banene
Klargjøre banemarkering (male pinner)
Kontroll av flagg
Rydde 2 etasje
Tømme søppel kasser
Plukke søppel
Klargjøre startgrind.
Rep. gjerde mot banedepo.
Sette ut gjerder
Plukke stein
Klargjøre vaskeplass, rep.
Sette ut henger for tidtaking i banedepo
Kappe trær.

Fint hvis noen kan ta med Ryddesag, Motorsag,
Bateridrill

Vi starter fra kl. 17.00

Flaggvakter!

OPPDATERING: Problem løst 🙂

Vi er kommet i en situasjon hvor flaggvaktene vi egentlig skulle ha til Østlandscupen har trekt seg. Ønsker du å få en super dag, eller helg med mye action? Meld din interesse til post@lums.no eller ta kontakt med en av oss i styret. Vi dekker mat og drikke.

mvh Styret.

Dugnad 28.-29. juni

Da er det snart duket for muligens vårt største arrangement i år – Østlandscupen 1. og 2. juli. I den forbindelse vil det være dugnad 28. og 29. juni for å klargjøre for arrangementet.
Forrige dugnad var det fantastisk oppslutning, og vi håper på like mange denne gangen!

Noen av arbeidsoppgavene vil være:
Rep av gjerder til barne bane og banedepoet.
Støpe plate til nytt strømskap.
Rydde i 2. etasje.
Se over vanningsanlegg.
Tømme og plukke søppel.

mvh Styret